Termeni și condiții de abonare la newsletter–ul

Newsletter-ul "ALO SHOP" (denumit în continuare NEWSLETTER) este un serviciu gratuit furnizat de către OPEN MEDIA NETWORK SRL, cu sediul social în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9 - 9A, Clădirea 16, Etaj 1, Sector 2, nr. de tel. 0377.101551, adresa de e-mail: office@omn.ro. (denumit în continuare FURNIZOR) clienților și vizitatorilor site-ului (denumiți în continuare ABONAȚI) www.aloshop.tv (denumit în continuare SITE), căruia i se aplică următorii termeni și condiții:

Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic de către furnizor, utilizatorilor abonați, care își dau acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

Termenii și Condițiile sunt stocate de către OPEN MEDIA NETWORK SRL și sunt accesibile pe Site, în limba română. Termenii și condițiile serviciului de newsletter pot fi schimbați în orice moment, prin actualizarea lor pe site-ul www.aloshop.tv.

Administratorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare.

ABONAREA LA NEWSLETTER

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesar să vă abonați la newsletter. Pentru abonare la newsletter trebuie să furnizați datele personale cerute în formularul de abonare. Datele personale necesare sunt: nume, prenume și adresa de e-mail . Furnizorul poate cere și alte date suplimentare, sub condiția că utilizatorul să-și dea acordul în mod expres și neechivoc și cu privire la acestea. Datele introduse în formular trebuie să fie reale. Nu este permisă introducerea datelor false precum și introducerea de date care nu va aparțin. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu va aparțin.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizatorul trebuie să se asigure că newsletter-ele trimise de către Furnizor ajung la destinație (sunt livrate în Inbox). În cazul în care e-mailurile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate că fiind Spam de către softul folosit (clientul de e-mail), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.
Ulterior abonării la Newsletter nu este permisă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunui newsletter trimis de furnizor. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească newsletter-ele trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea este are loc imediat, iar utilizatorul nu va mai primi newslettere ulterioare decât dacă se reabonează.

DATE CU CARACTER PERSONAL

OPEN MEDIA NETWORK SRL este înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub numărul 10760.
Completând formularul de abonare la newsletter, că abonat, va dați acordul în mod expres că datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa, e-mail) să fie prelucrate de OPEN MEDIA NETWORK SRL. Prelucrarea va avea că scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing), precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare. Abonații sunt, de asemenea, de acord că datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, și partenerilor contractuali ai OPEN MEDIA NETWORK SRL din România). Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.
În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, OPEN MEDIA NETWORK SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate. Abonații au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a se adresa justiției.

  • Nu vom folosi niciodată datele dumneavoastră personale în mod necorespunzător.
  • Datele dumneavoastră personale și de contact nu vor fi niciodată transmise terților decât conform prevederilor legale.
  • Datele dumneavoastră personale și de contact pot fi dezvăluite terților dacă consimtiti acest lucru.
  • Când doriți, va puteți dezabona foarte simplu și rapid de la oricare dintre e-mailurile noastre printr-un singur click.

RESPONSABILITATE

Furnizorul nu oferă nicio garanție că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori, că defecțiunile vor fi remediate sau că materialele furnizate prin e-mail sunt corecte, exacte și/sau de încredere. Totodată furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane și/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.
Fiecare newsletter trimis de către furnizor va conține instrucțiuni clare de dezabonare imediată.

ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIULUI

Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.
OPEN MEDIA NETWORK SRL își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernați de legea română. Orice neînțelegere în legătură cu executarea acestor Termeni și Condiții Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competențe din localitatea în care OPEN MEDIA NETWORK SRL este înregistrată.

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta pe adresa de mail: office@omn.ro

CLAUZE FINALE

Termenii și condițiile pot fi modificate ulterior, la orice dată, de către OPEN MEDIA NETWORK SRL, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, OPEN MEDIA NETWORK SRL va pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat să verifice periodic acești termeni și condiții, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Newsletter.

La AloShop găsești produse originale, oferte și reduceri văzute la teleshopping pentru bucătărie, curățenie, casă și grădină, sănătate, fitness și frumusețe.